logo

Bạn hiểu thị trường chứng quyền đến đâu?

16-09-2020 14:00:00+07:00
16/09/2020 14:00 0
  •  

Bạn hiểu thị trường chứng quyền đến đâu?

Sau phái sinh, chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant - CW) đã được đưa vào vận hành tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với kỳ vọng đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cũng như tạo thêm công cụ phòng ngừa rủi ro; tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài, góp phần giải quyết bài toán cho cổ phiếu hết room. Hãy cùng làm một số câu hỏi nhỏ sau đây để biết bạn hiểu về thị trường chứng quyền Việt Nam đến đâu?

Câu 1: Thị trường chứng quyền Việt Nam đã đi vào hoạt động được mấy năm?

  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm

Ngày 28/06/2019, chứng quyền có bảo đảm chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa vào vận hành.

Câu 2: Nhà đầu tư có được phép giao dịch ký quỹ (margin) đối với CW không?
  • Không
  • Tùy theo tỷ lệ được cấp margin của các mã CW

Theo quy định của UBCK và HOSE, nhà đầu tư không được phép giao dịch ký quỹ đối với CW.

Câu 3: CW của Việt Nam thực hiện quyền theo kiểu nào?

  • Kiểu Châu Âu
  • Kiểu Châu Mỹ
  • Cả hai

Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, CW chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu, theo đó, người sở hữu CW chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn.

Trạng Chứng 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang