Chứng quyền CVNM2011: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

09-12-2020 11:23:46+07:00
09/12/2020 11:23 0
  •  

Chứng quyền CVNM2011: Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CVNM2011) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201209_20201209 - CVNM2011 - BCKQPP chao ban bo sung.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang