Chứng quyền CVNM2011: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

05-01-2021 16:57:11+07:00
05/01/2021 16:57 0
  •  

Chứng quyền CVNM2011: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.06 (mã CK: CVNM2011) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210105_20210105 - CVNM2011 - CBTT dieu chinh chung quyen.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang