BIC báo lãi ròng quý 2 hơn 97 tỷ đồng

03-08-2021 19:00:00+07:00
03/08/2021 19:00 0
  •  

BIC báo lãi ròng quý 2 hơn 97 tỷ đồng

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSEBIC) đạt hơn 97 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng nhẹ 3%.

Quý 2, BIC có doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 566 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên tổng chi phí tăng đến 17%, lên gần 434 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp thu hẹp đà tăng còn 10%, đạt hơn 132 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 24.6% xuống còn 23.4%.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính của BIC có lãi hơn 94 tỷ đồng, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ do doanh nghiệp hoàn nhập dự phòng chi phí tài chính thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận ròng của BIC trong quý 2 chỉ tăng 3% so với cùng, đạt hơn 97 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 176 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 292 tỷ đồng, giảm 15% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, sau nửa năm, doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cuối quý 2/2021, tổng tài sản của BIC tăng 9% so với đầu năm, đạt hơn 6,318 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 15% so với đầu năm, lên gần 3,496 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 58%, lên gần 155 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng mạnh 19% so với đầu năm, lên gần 3,957 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ (2,960 tỷ đồng), tăng 15% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang