Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm

04-07-2019 08:50:42+07:00
04/07/2019 08:50 0
  •  

Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền FPT/3M/SSI/C/EU/Cash-01 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190704_20190703 - FPT.3M.SSI.C.EU.Cash.01 - BC ket qua phat hanh.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang