Nửa đầu năm 2019, Samland mới thực hiện được 6% kế hoạch lợi nhuận

13-08-2019 14:23:56+07:00
13/08/2019 14:23 1
  •  

Nửa đầu năm 2019, Samland mới thực hiện được 6% kế hoạch lợi nhuận

Theo BCTC bán niên soát xét 2019 của CTCP Địa ốc Sacom (Samland, SLD), các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều giảm so với 6 tháng của năm 2018.

Kết quả kinh doanh 6 tháng 2019 của Samland
Nguồn: BCTC bán niên 2019 của Samland

Trong nửa đầu năm 2019, Samland ghi nhận doanh thu thuần hơn 38 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ. Doanh thu được ghi nhận phần lớn từ việc bán căn hộ và cung cấp dịch vụ. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng, lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận gần 8 tỷ đồng, giảm 27%.

Doanh thu và chi phí tài chính lần lượt ghi nhận gần 1.8 tỷ đồng và 263 triệu đồng, giảm 29% và 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán hàng tăng lên hơn 1 tỷ đồng từ con số 580 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích nhẹ lên mức gần 5 tỷ đồng.

Sau cùng, Samland báo lãi ròng giảm 6%, ghi nhận giá tri hơn 3.8 tỷ đồng. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, Samland đề ra kế hoạch cho lãi ròng là 59.7 tỷ đồng. Như vậy sau nửa đầu năm 2019, Công ty chỉ thực hiện được hơn 6% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/06/2019, tài sản của Samland tăng 29% so hồi đầu năm, ghi nhận giá trị hơn 731 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm gần 30% về mức hơn 121 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng đến 78% lên mức gần 480 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản tiền người mua trả tiền trước của Samland cuối quý 2 đạt gần 187 tỷ đồn, tăng đáng kể so với cuối năm 2018.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang