logo

KBC báo lãi ròng quý 1 gấp hơn 11 lần cùng kỳ

30-04-2021 20:22:38+07:00
30/04/2021 20:22 6
  •  

KBC báo lãi ròng quý 1 gấp hơn 11 lần cùng kỳ 

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) báo lãi ròng quý đầu năm đạt hơn 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, doanh thu hợp nhất của KBC đạt xấp xỉ 2,002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 1/2020. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1,904 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Cùng với đó, biên lãi gộp tăng từ 44% lên hơn 56% đã giúp lãi gộp quý đầu năm của KBC đạt hơn 1,123 tỷ đồng, gấp gần 5 lần quý đầu năm 2020.

Doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, của KBC trong quý 1 ghi nhận gần 42 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ.

Nhìn chung, các loại chi phí trong kỳ của Công ty đều tăng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng lần lượt 95% và 23%, trong khi đó, chi phí bán hàng gấp gần 9 lần cùng kỳ, với gần 108 tỷ đồng.

Dù chi phí tăng nhưng KBC vẫn báo lãi ròng quý đầu năm 2021 đạt hơn 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của KBC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của KBC

Tại thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của KBC ghi nhận hơn 25 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30%, lên gần 9 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án) ghi nhận hơn 11 ngàn tỷ, giảm 3%.

Nợ phải trả tại thời điểm này của KBC tăng 6%, lên gần 14 ngàn tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn của Công ty giảm lần lượt 13% và 3%, còn hơn 5 ngàn tỷ đồng và 4 ngàn tỷ đồng. Mặt khác, khoản mục người mua trả tiền trước tăng 23%, đạt gần 1,101 tỷ đồng.

Về tình hình cổ phiếu, kể từ giữa tháng 12/2020, cổ phiếu KBC dần bắt được đà tăng và đạt mức đỉnh lịch sử 45,500 đồng/cp trong phiên 25/01. Đến cuối phiên 29/04, giá cổ phiếu KBC ở mức 37,450 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân tính từ đầu năm lên gần 7 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: Tỷ đồng

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang