logo

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Kỳ 1)

04-05-2022 11:00:00+07:00
04/05/2022 11:00 8

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Kỳ 1)

Một trong những phương pháp định giá phổ biến nhất là chiết khấu dòng tiền (DCF - Discounted Cash Flow). Giá trị nội tại của cổ phiếu được ước tính bằng cách chiết khấu các dòng tiền dự kiến trong tương lai về giá trị hiện tại.

Dòng tiền tự do của doanh nghiệp (FCFF)

Dòng tiền tự do của doanh nghiệp là dòng tiền thuộc về chủ nợ và cả chủ sở hữu sau khi thanh toán tất cả các khoản chi phí hoạt động và thuế thu nhập. Đây là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh và phân tích sức khoẻ tài chính cũng như là định giá cổ phiếu.

Công thức tính FCFF có nhiều dạng khác nhau nhưng công thức chung hay sử dụng là:

FCFF = Lợi nhuận ròng sau thuế + Khấu hao + [Chi phí vay nợ x (1 - thuế TNDN)] – (Đầu tư mới vào TSCĐ + Thay đổi vốn lưu động)

Trong đó:

Đầu tư mới vào TSCĐ (CAPEX) = Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ – Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Thay đổi vốn lưu động = Vốn lưu động cuối kỳ - Vốn lưu động đầu kỳ

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn = Hàng tồn kho + Các khoản phải thu + Tài sản ngắn hạn khác

Nợ phải trả ngắn hạn = Nợ ngắn hạn – Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Ý nghĩa giá trị FCFF chỉ ra rằng khi FCFF >0 thì công ty còn tiền sau khi thanh toán các khoản chi phí và từ đây doanh nghiệp có đủ tiền để trả cổ tức, tiến hành mua lại cổ phần hay trả nợ trái phiếu.

Ngược lại khi giá trị <0 cho thấy rằng công ty đã không tạo ra đủ doanh thu để trang trải các chi phí và hoạt động đầu tư của mình. Từ đây nhà đầu tư nên tìm hiểu sâu hơn để đánh giá lý do tại sao chi phí lại vượt quá doanh thu hoặc đây có thể là chiến lược kinh doanh, mở rộng lớn của doanh nghiệp khiến dòng tiền tạm thời bị âm và trong tương lai dòng tiền sẽ dương trở lại. Ví dụ như các doanh nghiệp ngành bất động sản khu công nghiệp cần một nguồn vốn lớn để đầu tư, mở rộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thuê khiến dòng tiền các năm đầu âm liên tục.

Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)

WACC là lãi suất được sử dụng để chiết khấu dòng tiền về hiện tại. Nó được sử dụng để đánh giá lợi nhuận của nhà đầu tư khi đầu tư vào một doanh nghiệp. Vì phần lớn các doanh nghiệp hoạt động bằng nguồn vốn đi vay, chi phí vốn trở thành một thông số quan trọng trong việc tính toán chi phí mà doanh nghiệp cần phải trả để duy trì hoạt động của mình.

WACC đo lường chi phí sử dụng vốn dựa trên tỷ trọng cơ cấu vốn mà doanh nghiệp sử dụng, trong đó công thức WACC sử dụng cả nợ và vốn chủ sở hữu để tính toán.

Trong đó:

E = Giá trị thị trường của Vốn chủ sở hữu

D = Giá trị thị trường của Nợ vay

V = E + D

RD = Chi phí sử dụng nợ vay = Lãi vay / Nợ vay bình

RE = Chi phí sử dụng vốn cổ phần = CAPM = rf + (rm – rf) x β

Giá trị doanh nghiệp và vốn hóa thị trường

Để xác định được giá trị của cả doanh nghiệp có 2 trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1: Khi giả định FCFF tăng trưởng với tốc độ ổn định (g) với g < WACC. Khi đó công thức sẽ là:

Nhưng trên thực tế, dòng tiền luôn biến động và khó có thể tăng trưởng đều đặn qua các năm, vì thế mà khi muốn tính chính xác dòng tiền thì phải xét đến trường hợp 2.

Trường hợp 2: Dòng tiền của doanh nghiệp tăng trưởng theo nhiều giai đoạn:

Trong đó:

Để xác định vốn hóa thị trường cần tính cả tiền mặt của doanh nghiệp và loại bỏ nợ vay. Công thức là:

Vốn hóa thị trường = Vo – Tổng nợ vay + Tiền mặt

Khi nào nên sử dụng định giá FCFF?

Phương pháp FCFF là công cụ hữu ích cho việc đánh giá dòng tiền hiện tại và từ đó dự phóng dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp. Cùng với đó là xem xét liệu công ty có đủ khả năng trả cổ tức, mua lại cổ phần hoặc thanh toán bớt nợ gốc của mình hay không.

Định giá FCFF cũng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp có đòn bẩy cao hay đang trong quá trình thay đổi đòn bẩy tài chính. Bởi vì FCFF cho thấy dòng thu nhập của doanh nghiệp từ việc sử dụng tài sản (không tính đến cơ cấu nguồn vốn), khi dòng thu nhập tăng lên đáng kể thì giá trị doanh nghiệp cũng tăng lên.

Phương pháp định giá FCFF sẽ cung cấp sự nhìn nhận một cách chính xác về tương lai của doanh nghiệp bằng cách phân tích cấu trúc dòng tiền trong quá khứ để ước lượng giá trị thực của doanh nghiệp và xem xét giá cổ phiếu hiện tại của công ty có đang được thị trường định giá cao hay thấp hơn giá trị thực hay không.

Việc định giá FCFF sẽ ước lượng được giá trị tối thiểu mà thuộc về các nhà đầu tư, bao gồm chủ nợ và chủ sở hữu, từ đây xem xét được khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi sử dụng FCFF thì cần phải giả định rằng mọi chi phí vốn được doanh nghiệp sử dụng là hợp lý để duy trì tăng trưởng của công ty. Vì trên thực tế rất khó để nhà đầu tư xác định được doanh nghiệp có đang sử dụng chi phí vốn hợp lý và cần thiết hay không hoặc là doanh nghiệp sẽ cần bao nhiêu vốn đủ để duy trì cho tăng trưởng.

Không thể tiến hành định giá khi dòng tiền trong doanh nghiệp âm. Thêm vào đó, định giá bằng mô hình FCFF khá phức tạp với việc tính toán nhiều biến số.

Với những loại hình công ty dịch vụ hoặc các công ty đầu tư nhiều vào các tài sản vô hình, nó không thể đánh giá chính xác giá trị của doanh nghiệp.

Ứng dụng FCFF vào định giá doanh nghiệp

Để định giá bằng phương pháp FCFF, cần thực hiện các bước tính được trình bày như sau. Người viết sử dụng mô hình định giá FCFF của cổ phiếu HPG được cập nhật vào cuối năm 2021.

Bước 1: Tính WACC bằng cách xác định thông số từng thành phần. Trong trường hợp này, WACC = 9.05%

Bước 2: Xác định và dự phóng FCFF cho tương lai

Bước 3: Tính giá trị hiện tại của dòng tiền để ra được giá trị công ty

Bước 4: Xác định vốn hóa thị trường từ đó tính giá trị hợp lý cho mỗi cổ phần

Trong trường hợp của HPG, chúng ta thấy rằng giá trị cổ phiếu theo FCFF chỉ có 47,436 đồng. Như vậy, việc mua vào khi giá nằm trên mức này là khá mạo hiểm và thực tế đã chứng minh trên thị trường.

Bộ phận Phân tích Doanh nghiệp, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Tin cùng chuyên mục

vietstock
Phân tích cơ bản

Định giá theo P/B - Phương pháp cũ nhưng không lỗi thời

27/06/2022 14:00

P/B (Price to Book value ratio) là một trong những phương pháp thông dụng nhất trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế thì phương pháp này phát huy tác dụng lớn nhất với nhóm tài chính (ngân hàng, bảo hiểm…).

P/B (Price to Book value ratio) là một trong những phương pháp thông dụng nhất trên thị trường...

BIC 27.6 (-0.2)


vietstock
Phân tích cơ bản

VNR - “Hàng phòng thủ” trong thị trường đầy biến động

23/06/2022 13:00

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam(HNX: VNR), với các khoản đầu tư đem lại hiệu quả cao cùng chính sách chi trả cổ tức đều đặn hàng năm, là hàng phòng thủ vững chắc cho danh mục của nhà đầu tư trong tình hình hiện nay.

Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam(HNX: VNR), với các khoản đầu tư đem lại hiệu...

PRE 18 (-0.4) PVI 48.8 (0) TPB 27.6 (0.9)


vietstock
Phân tích cơ bản

VNM - Đã đến thời điểm cho đầu tư dài hạn (Kỳ 1)

22/06/2022 13:00

Sự sụt giảm của giá cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) kể từ đầu năm 2018 cho đến nay đã đưa cổ phiếu về mức hấp dẫn. Với triển vọng ngành sữa khá tích cực thì đây chính là thời điểm thích hợp cho đầu tư dài hạn cổ phiếu này.

Sự sụt giảm của giá cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) kể từ đầu năm 2018 cho đến nay đã...

VNM 70.8 (-0.3)


vietstock
Phân tích cơ bản

HAH - Giá thị trường không quá hấp dẫn để đầu tư dài hạn

21/06/2022 13:00

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng tích cực trong năm 2022 nhờ đầu tư vào đội tàu cùng giá cước vận tải nội địa ở mức cao. Tuy nhiên, mức giá thị trường hiện tại của cổ phiếu không quá hấp dẫn cho mục tiêu đầu tư dài hạn.

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng tích cực...

DDM 3.6 (0) HAH 69 (-3.1)


vietstock
Phân tích cơ bản

MPC - Triển vọng ngành vẫn đang rất tích cực

09/06/2022 10:22

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) là doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam. Với triển vọng ngành đang tăng trưởng tốt, MPC dự kiến vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn trong tương lai.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) là doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam. Với...

DCF 54.9 (0) MPC 47.8 (-0.4)


vietstock
Phân tích cơ bản

Phương pháp định giá P/S sẽ dùng khi nào?

07/06/2022 10:00

Nếu như P/E và P/B là những phương pháp quen thuộc và được sử dụng rộng rãi thì P/S có vẻ hơi xa lạ với những nhà đầu tư mới. Trong quá trình sử dụng bạn cần chú ý một số yếu tố để tránh ra quyết định sai lầm.

Nếu như P/E và P/B là những phương pháp quen thuộc và được sử dụng rộng rãi thì P/S có vẻ hơi xa lạ...

MWG 72.8 (1.3) PLX 41.8 (0.3) REE 87.6 (1.6)


vietstock
Phân tích cơ bản

GAS - Có thể mua vào nếu giá về lại đáy cũ tháng 05/2022

02/06/2022 09:15

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) là doanh nghiệp cung cấp khí hàng đầu Việt Nam. Với tình hình tài chính ổn định và triển vọng đến từ các dự án khí LNG thì cổ phiếu GAS được đánh giá là khá hấp dẫn trong dài hạn.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS) là doanh nghiệp cung cấp khí hàng đầu Việt Nam. Với...

CNG 38.35 (0.4) GAS 116 (1.6)


vietstock
Phân tích cơ bản

VCB - Mua khi giá test vùng hỗ trợ mạnh

31/05/2022 13:00

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong suốt nhiều năm qua, thể hiện vị thế dẫn đầu của VCB trong ngành ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định trong suốt...

BID 33.65 (1.9) CTG 26.7 (1.1) TCB 36.7 (1.15)


vietstock
Phân tích cơ bản

Phương pháp định giá P/E có còn đáng tin cậy?

30/05/2022 13:00

Có lẽ nhà đầu tư dù ít kinh nghiệm hay đã dày dặn kinh nghiệm đầu tư đều đã sử dụng qua chỉ số P/E để định giá cho cổ phiếu của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu kỹ về chỉ số P/E, do đó khi sử dụng vào thực tế đầu tư lại không đem lại kết quả tốt như mong muốn.

Có lẽ nhà đầu tư dù ít kinh nghiệm hay đã dày dặn kinh nghiệm đầu tư đều đã sử dụng qua chỉ số P/E...


vietstock
Phân tích cơ bản

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (Kỳ 3)

24/05/2022 11:00

DDM là phương pháp định giá tương đối đơn giản, phù hợp để định giá các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng chậm, chính sách trả cổ tức đều đặn và ổn định qua các năm.

DDM là phương pháp định giá tương đối đơn giản, phù hợp để định giá các doanh nghiệp có tốc độ tăng...

DDM 3.6 (0) DPM 48.9 (-0.25) TCL 35.75 (-0.35)


Về đầu trang